RYCHLÝ KONTAKT 777 316 191
AKTUÁLNÍ NABÍDKA

CO RADÍME K PRODEJI

JAK SI VYBRAT REALITNÍ KANCELÁŘ?

Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovníků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. O práci kanceláře vám to prozradí víc než jakákoli reklama.

Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.

Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

Uzavírejte jen takovou smlouvu, v níž se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy. Vyžadujte přesné znění všech bodů smlouvy, zvláště pak v ustanoveních o termínech a provizi. Máte-li pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka.

Trvejte na tom, aby kupní smlouvu sepsal notář či advokát. Kupní smlouvu psanou jinými osobami odmítněte.

Kupujete-li nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání.

Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte. Máte-li o čemkoli pochybnosti, poraďte se s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré další dostupné informace. Rozhodujte se teprve po zvážení všech skutečností.

Na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní kancelář. I vy jednejte seriózně. Jen tak se může podařit dobrý obchod.